SKUPINA SAKER - RECYKLÁCIA KOVOV A VÝROBA HLINÍKOVÝCH ZLIATIN

ŠTRUKTÚRA SKUPINY SAKER

SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA NEŽELEZNÝCH KOVOV SAKER spol. s r.o. / Kroměříž / Česká republika
SAKER Pečky spol. s r.o. / Pečky / Česká republika
SAKER spol. s r.o. / Horný Hričov / Slovensko
VÝROBA HLINÍKOVÝCH ZLIATIN SAKER o.z. ALUSAK / Kroměříž / Česká republika

ALUSAK

Súčasťou skupiny Saker je tiež zlieváreň hliníkových zliatin ALUSAK.
Výsledným produktom tejto huty sú hliníkové zliatiny určené ako vstupný materiál do taviacich pecí zlievarne neželezných kovov. Výroba dosahuje 30 tisíc ton hliníkových zliatin ročne, dodávky smerujú predovšetkým do elektrotechnického a automobilového priemyslu v Českej republike a v zahraničí.

Webová prezentácia ALUSAK

Zliatiny hliníka

Vedeli ste, že spoločnosť ALUSAK produkuje zliatiny hliníka v rôznych špecifikáciách podľa účelu použitia?

Al Si 10 Mg EN AB 43 000–43 400 elektrotechnický priemysel
Al Si EN AB 44 000–44 400 elektrotechnický priemysel
Al Si 5 Cu EN AB 45 000–45 400 automobilový priemysel
Al Si 9 Cu EN AB 46 000–46 600 motory automobilov
Al Si (Cu) EN AB 47 000–47 100 držiaky zrkadiel, svetla
Al Si Cu Ni Mg EN AB 48 000 piesty
Al Si 7 Mg EN AB 42 000–42 100 brzdy automobilov

Rast produkcie ALUSAK

Vďaka rozsiahlym investíciám sme v roku 2015 prekonali výrobnú kapacitu 3000 ton mesačne.

Skupina Saker - profesionálne riešenie pre recykláciu kovov