Ekológia v spoločnosti SAKER

O RECYKLÁCII

Recyklácia umožňuje šetriť obnoviteľné aj neobnoviteľné zdroje surovín a významným spôsobom sa podieľa na ochrane ekologickej stability životného prostredia.

Farebné alebo neželezné kovy patria stále k najdôležitejším priemyselným surovinám. Vysoký podiel ich recyklácie veľmi významne znižuje záťaž na životné prostredie. Oproti surovému kovu šetrí recyklovaný šrot energiu, nerastné suroviny, vodu a znižuje negatívny dopad na životné prostredie.

Vytriedený šrot farebných kovov je cennou surovinou pre výrobu nových polotovarov. Dôležitým faktorom je „vytriedený“ šrot, ktorý možno použiť priamo do vyrábaných polotovarov.

Farebné kovy stále dostávajú prednosť pred náhradnými materiálmi a v mnohých odboroch sú nenahraditeľné pre svoju vysokú životnosť, dobrú obrobiteľnosť, odolnosť voči teplotám a možnosť recyklácie.

 

2016_logo_ECOLOGY

 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Environmentálna politika spoločnosti vychádza z angažovanosti, znalosti problematiky a riadiacich schopností vrcholového vedenia, technických pracovníkov a zamestnancov, ktorí ovplyvňujú životné prostredie vo všetkých lokalitách, kde spoločnosť SAKER spol. s r.o. pôsobí. V spoločnosti je zavedený systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 14001: 2005. Zámerom EMS je znižovanie rizík pri podnikaní v oblasti životného prostredia.

Organizácia sa v rámci environmentálnej politiky zaväzuje:

  • dodržiavať platné ustanovenia právnych predpisov súvisiace s ochranou životného prostredia;
  • minimalizovať negatívne vplyvy svojich činností na životné prostredie, zdravie zamestnancov a obyvateľov okolia areálov;
  • znižovať energetickú náročnosť;
  • maximálne využívať a minimalizovať odpad z technologických procesov;
  • vytvoriť komplexný systém vzdelávania zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia;
  • spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy;
  • dodržiavať princípu trvalo udržateľného rozvoja s dôrazom na využívanie šetrných technológií a prevenciu negatívnych vplyvov.

 

FAREBNÉ KOVY A ICH ZLIATINY

Hliník

material-hlinikHliník (chemická značka Al, latinsky Aluminium) je veľmi ľahký kov belavo šedej farby, veľmi dobrý vodič elektrického prúdu, široko používaný v elektrotechnike a vo forme zliatin v leteckom priemysle a mnohých ďalších aplikáciách.

 

Zliatiny hliníka

Zliatiny s meďou a s horčíkom

Tieto zliatiny sú známe po názvom dural. Sú to najpoužívanejšie zliatiny na tvárnenie, využívané v automobilovom a leteckom priemysle na súčasti, ktoré pracujú za bežných teplôt.

Zliatiny s meďou a s niklom

Majú vyššiu odolnosť proti teplotám a používajú sa pri častiach s pracovnou teplotou do 300 °C napr. piesty motorov.

Zliatiny so zinkom a horčíkom

Ide o najpevnejšie zliatiny hliníka s pevnosťou v ťahu až 600 MPa.

Zliatiny s horčíkom

Majú zvýšenú odolnosť proti korózii a používajú sa v chemickom a potravinárskom priemysle.


Meď

material-med

Meď sa vyznačuje veľmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivosťou, dobre sa mechanicky spracováva a je odolná proti atmosférickej korózii. Je základnou súčasťou radu veľmi dôležitých zliatin a mimoriadne dôležitá pre elektrotechniku.

Zliatiny medi

 


Bronz

material-bronzBronz je zliatina medi a cínu, prípadne aj v malom množstve iných kovov, ako napr.: hliníka, mangánu, olova (okrem zinku, kedy sa zliatina nazýva mosadz). Bronzové odliatky sa v súčasnosti používajú napríklad na výrobu ložísk, ozubených kolies, armatúr, prírub a ďalších. O výške výkupnej ceny často rozhoduje tiež stav. Či ide o čistý bronz alebo o bronz s prímesou, ktorá kvalitu materiálu zhoršuje.

 


Mosadz

material-mosazMosadz je zliatina medi a zinku. Žltá mosadz má okolo 35 % zinku. Má široké pole využitia v jemnej mechanike, elektrotechnike. K prednostiam mosadze patrí dobrá obrobiteľnosť, koróziivzdornosť, pekný vzhľad a slušná vodivosť. Z mosadze MS63 sú vyrobené plechy a rúry. Tyče a obrábané profily sú z mosadze Ms58.

 


Zinok

material-zinekZinok je mäkký, ľahko taviteľný kov. Slúži ako súčasť rôznych zliatin. Zinok má veľmi dobré vlastnosti pre výrobu odliatkov. Zo zliatin zinku je najvýznamnejšou zliatina s meďou – mosadz.

 

 


Nerez

material-nerez

Nerez – nehrdzavejúca oceľ (slangovo nerez, nerezová oceľ alebo nehrdzavejúca oceľ) je Vysokolegovaná oceľ so zvýšenou odolnosťou voči chemickej i elektrochemickej korózii. Hoci nehrdzavejúce ocele obsahujú vysoké množstvo legúr, 12 až 30 % chrómu, až 30 % niklu alebo do 24 % mangánu a ďalších, vždy ide o zliatinu uhlíka so železom, t.j. oceľ.

Použitie nehrdzavejúcich ocelí je široké, od chemického a potravinárskeho priemyslu cez automobilový priemysel, v stavebníctve, aj ako architektonický materiál, pri výrobe lodí atď.