SAKER, s.r.o. (Slovensko)

Firma SAKER, s.r.o. sa orientuje na výkup farebných kovov, výkup šrotu, triedenie, spracovanie a zhodnocovanie kovového odpadu a obchodné činnosti, spojené s odpadom z farebných kovov. Maximálna kvalita poskytovaných služieb a spokojnosť zákazníkov je pre nás na prvom mieste. Najdôležitejším zameraním spoločnosti je v čo najvyššej možnej miere uspokojovať požiadavky zákazníkov a recykláciou prispieť ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu.

V tomto duchu sa vrcholový manažment spoločnosti SAKER, s.r.o. rozhodol vytvoriť manažérsky systém riadenia podľa normy STN EN ISO 9001:2001.

Naše služby:

  • výkup kovových odpadov z výkupní a ich spracovanie – NOVINKA: KONTAKTUJTE OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU PRIAMO VO SVOJOM REGIÓNE!;
  • profesionálne vypracovanie cenovej ponuky na báze burzy farebných kovov (LME) – NOVINKA: MOŽNOSŤ NACENIŤ MATERIÁL ONLINE!;
  • obhospodarovanie priemyselných podnikov a v prípade potreby zabezpečenie komplexnej starostlivosti o odpadové hospodárstvo;
  • zvážanie kovových odpadov vlastnou dopravou v rámci celej SR;
  • poskytovanie veľkokapacitných kontajnerov a iných obalov ZDARMA!;
  • triedenie, lisovanie, strihanie, briketovanie a rezanie kovových odpadov;
  • analýza zloženia kovových materiálov;
  • potvrdenie o zhodnotení odpadov.

Fotogaléria areálu SAKER